Kjøreinfo

Kjøreinformasjon:

Alle biler som skal kjøre på bane, skal bestå vår teknisk.  Bilen skal igjennom teknisk kontroll og det er en forutsetning at bilen kommer igjennom. Bilen skal minimum ha 3-punkts sikkerhetsbelte og det skal ikke være noen løse gjenstander i bilen. Fører plikter seg også til å ha alle dører ulåst samt alle vinduer lukket under kjøring på bane. Nærlys skal alltid brukes. Husk å ha ca 1 bar mindre tykk i dekkene enn hva du vanligvis benytter. Luft ekspanderes når det blir varmt og det kan resultere i punktering. Vi setter det som er forutsetning at bremseveske er maks et år gammelt før bilen benyttes på bane. Vi anbefaler på det sterkeste ny bremseveske og ny olje. Det vil bli utført kontroll på bremseveske. Dersom denne ikke går igjennom, gis det kjøreforbud.

Fører av bil skal ha gyldig førerkort, som må fremvises. Hjelm er minimum sikkerhetskrav, men vi anbefaler på det sterkeste at det benyttes kjøredress, kjørehansker, kjøresko, balaklava. Dersom du allikevel ønsker å benytte andre klær, tenk igjennom hva du har på deg med tanke på brannsikkerhet. Passasjer er tillatt – samme sikkerhetsregler gjelder for denne.

Regler under kjøring:

På Frøyabanen benyttes Trackguard Lysvarsling som flaggposter. Lyssøylen indikerer grønt, gult enkeltblink, gult dobbeltblink og rødt. Svart flagg benyttes manuelt. (les flaggregler på egen fane). Svart flagg vil vises ved innkjøring til depot, mens lyskjegler er strategisk plassert rundt banen. Det gjennomføres en gjennomkjøringsrunde før heatet kjøres i gang, gjør deg kjent med plassering av lys.
Dersom du blir tatt igjen under kjøring, slipp raskere bil forbi. Gi tegn til at du slipper bilen forbi. Ta hensyn til andre på banen – og husk at all kjøring skjer under eget ansvar. Dersom du kjører av banen og må ha berging, sett på nødblink. Dersom bilen er i en slik forfatning at det kreves flatvogn, påløper et gebyr for slik bergning. Arrangør kan bortvise alle som ikke følger reglene, eller som ikke følger anvisninger gitt av arrangementsledelsen. Ved bortvisning vil ikke betalt deltakeravgift refunderes. Dersom du har spørsmål om reglene – ta kontakt med oss!
For kjøring på banen gjelder vegtrafikkloven, det vil blant annet si at det ikke er tillatt å kjøre i hastigheter over 80 km/t, jf. vegtrafikkloven §6. 2Fast fraskriver seg ethvert ansvar som følger av brudd på gjeldende trafikkregler. All kjøring på banen skjer på eget ansvar og risiko. Vanlig kjøretøyforsikring gjelder nødvendigvis ikke for kjøring på bane – ta kontakt med ditt selskap for mer informasjon. 2Fast fraskriver seg ethvert ansvar for skader på bil, fører (og ev. passasjerer) eller skader som disse igjen kan påføre andre.